همه دسته بندی ها

اخبار

10 فواره موزیکال زیبای چین فواره موسیقی میدان ژائوکینگ پایفانگ

2022-07-13

فواره موسیقی میدان پایفانگ یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری در شهر ژائوکینگ است، من معتقدم هرکسی که از ژائوکینگ بازدید کرده است باید نمایش فواره موزیکال را نیز تماشا کرده باشد. فواره رقص قدیمی در سال 1994 مورد استفاده قرار گرفت و در آن زمان به عنوان فواره موسیقی شماره 1 در چین ارزیابی شد.

در سال 2010، دولت محلی فواره موسیقی را با سرمایه گذاری کل 900,000 دلار بازسازی کرد. فواره یک فواره موسیقی شناور بزرگ برای دریاچه است، سیستم شناور 135 متر طول و 10 متر عرض دارد، فواره جت مرتفع مرکزی 108 متر ارتفاع دارد. فواره موسیقی از نظر طراحی منحنی است که اسکله منحنی میدان را تکرار می کند. صدها ترکیب از جلوه های آب و نور در طول نمایش فواره وجود دارد، جلوه های متنوع، رویایی و رنگارنگ آن بهترین در آسیا است.